Tag Archives: נציבות שוויון ההזדמנויות בעבודה

דו”ח שנתי 2014 || למיגור האפליה והטמעת ערכי השוויון בשוק.

בשנת 2014 התקבלו בנציבות השוויון 781 פניות, עיקר הפניות היו עקב פיטורים ממקום העבודה. שליש מכלל הפניות לנציבות השוויון בשנה החולפת היו על רקע אפליה מחמת היריון, 10% בנושא גיל, 7% בנושא שירות מילואים, 6% בגין אפליה מחמת דת, 6% בגין לאום ו-5% בנושא הורות. – עיקרי הדו”ח ביום ג’, בתאריך 7.7.15 תציג עו”ד ציונה קניג יאיר, נציבה ארצית את… המשך לקרוא דו”ח שנתי 2014 || למיגור האפליה והטמעת ערכי השוויון בשוק.

קראו עוד