Tag Archives: נזקי הטכנולוגיה

‘תלמוד תורה לנשים’ || מי שנמנע מללמד את בתו תורה, כאילו מלמדה תפלות.

מנחם נאבת | אחד הנושאים הבוערים ביותר הזועקים לשינוי בחברה הדתית הוא ההשתתפות של נשים במצות תלמוד תורה, בתלמוד. בימים עברו נהגו לומר על מי שמלמד את בתו תורה שהוא כמי שמלמדה תִּפְלוּת, מכיוון שהיא מוציאה את דברי התורה לדברי הבאי, כיום ניתן לומר להיפך: מי שנמנע מללמד את בתו תורה כאילו מלמדה תפלות. Share on: WhatsApp

קראו עוד