Tag Archives: נבחרות

אלי רייף || פולמוס בחירת הנשים למוסדות השלטון

‘אבל בשום פנים לא אוכל להבין את הלוגיקה המוסרית של זה העומד ומכריז: “ביען שאני איני חפץ לשבת יחדיו עם אישה, לכן לא תבחר האישה, רק אני לבדי’. איה התוכן המוסרי בהשקפה אשר כזו ובאמרה אשר כזו?… ואיכה זה אפשר לו לה”מזרחי” להרחיק את הבנות ואת הנשים כליל מעבודת תחיית האומה ומעבודת הציבור והקהילות? לו אמר ה”מזרחי” להיות רק חבורה… המשך לקרוא אלי רייף || פולמוס בחירת הנשים למוסדות השלטון

קראו עוד