Tag Archives: מקץ

פרשת מקץ || ‘אין ברירה’ הוא מנוע חזק מאוד לשינוי.

מדוע שינה יעקב את דעתו? מדוע בתחילה הוא לא הסכים לבקשת בניו לעלות עם בנימין ולאחר מכן הוא כן מסכים? מה השתנה? הבקשה היא אותה בקשה. הסכנה היא אותה סכנה. הצער שעבר עליו הוא אותו צער בדיוק. מה הייתה הסיבה שגרמה יעקב לשנות את דעתו מה אנחנו יכולים ללמוד מכך? יצחק אלחנן פדידה | פרשה מעצימה להבנת העניין אקדים סיפור… המשך לקרוא פרשת מקץ || ‘אין ברירה’ הוא מנוע חזק מאוד לשינוי.

קראו עוד