Tag Archives: מציאת השידוך

בואי כלה || להתאהב – זה קל… להתאים – זה קשה …

צורי נמני | ישנו הבדל מהותי והתנהגותי בין יציאה לשידוך במגזר החרדי לבין מערכת יחסים בינאישית במגזר הכללי כך שלא ניתן ללמוד ממערכת חברתית אחת לשניה. מדובר פה בפער תפיסתי שמחייב אותנו להתייחסות להתחייבות ביחסים הבינאישיים לפי אמות מידה של התוכן החינוכי היהודי עליו גדלו וחונכו המשתדכים, בסדרת הכתבות הבאה אנסה להתוות כללים בסיסיים ליצירת “מרחב יצירה” לבחינה אמיתית של המחשבות… המשך לקרוא בואי כלה || להתאהב – זה קל… להתאים – זה קשה …

קראו עוד