Tag Archives: מסובין מודעות

לא יזכרו לך מה אמרת, יזכרו מה עשית!

לכל אדם ישנם שתי דתות שהוא מאמין בהן בכל ליבו ומאודו ,האחת גלויה והשניה נסתרת, אם תרצה לעמוד על סודו של האדם שלפניך, מי הוא ומהן כוונותיו? התעלם לגמרי מימה שהוא מצהיר באמירותיו, ויהיו אלה אמתיות ונכוחות ככל שיהיו, והסתכל במעשיו, מה שהוא עושה בפועל הן הן אמנותיו הנסתרות והנעלמות.   אמר רבי אלעזר: “אור שברא הקדוש ברוך הוא ביום… המשך לקרוא לא יזכרו לך מה אמרת, יזכרו מה עשית!

קראו עוד