Tag Archives: מימונה

חגיגות המימונה בעיר בעיצומם

יום עיון במשנתם של רבותינו אחר שבשנים האחרונות התקיים יום עיון במשנתם של רבותינו ביום המימונה בעיר אלעד ובעיר ירושלים, השנה אי”ה נקיים את הכנס בעיר בני ברק שכונת פרדס כץ בקרית הרצוג. בבית הכנסת תורת ישראל נוסח מרוקו, וכולל מאיר אורה. ביום ראשון כ”ג בניסן בשעה 16:00 תפילת מנחה והתכנסות. בהשתתפות מרנן ורבנן: הגאון הגדול רבי יצחק ועקנין שליט”א רב העיר מעלות.… המשך לקרוא חגיגות המימונה בעיר בעיצומם

קראו עוד

מנהגי וסגולת המימונה

תרבחו (תצלחו) ותסעדו החוגגים את המימונה מברכים איש את רעהו על ראשם, ונהגו לאחוז בנענע ולברך בברכת אורך ימים ושנות חיים יוסיפו לך וממשיכים כל אחד כיד השם הטובה עליו. והיו עולים כל משפחות  משפחות לבית הרבנים להתברך במשך כל הלילה, ובעיקר היו מתברכים מפי ההורים. והיו מברכים איש לרעהו “תרבחו (תצלחו) ותסעדו”. ועורכים את השולחן במיני ריבות מתוקות ועוגות… המשך לקרוא מנהגי וסגולת המימונה

קראו עוד