Tag Archives: מחאה חברתית

אומץ לחרדים || מגיב לטענות על “גזל” “וההשחתה הציבורית”

מעולם לא ביקשתי אישור, הסכמה, או הערכה על מה שאני עושה, לא מהחרדים ולא מאף אדם. זה אני, זה כאבי, ואני לא יכול לשבת בשקט. אני לא מתמם, זה לא תמיד בסדר, יש השלכות למה שאני עושה, ואני מוכן לשלם את המחיר. אך בשביל לכבד אנשים מכובדים, בקבוצות מכובדות, שהשכם והערב פוצחים בדיונים על גבי דיונים, אענה בפעם האחרונה על טענות ה”גזל” “וההשחתה… המשך לקרוא אומץ לחרדים || מגיב לטענות על “גזל” “וההשחתה הציבורית”

קראו עוד

אומץ לחרדים || הרב שכמעט עשאני כופר

שורה ראשונה בכיתה, אל מול פני הרב, הכי קרוב שיש, הכי רחוק שאפשר. חבל שישבתי שם. אולי מקצה הכיתה היו פניו מאיימים מעט פחות. מקרוב זה היה קשה מנשוא. משהו במבט שלו, בעיניים, הרתיע אותי כל כך, הפחיד ממש… המשפטים הנחרצים, הקביעוֹת הוודאיות, התחושה כי לא ניתן להרהר אחר דברים היוצאים מפיו. הביטחון שלו, המוחלטות… ככל שהיה הוא מקרין ביטחון… המשך לקרוא אומץ לחרדים || הרב שכמעט עשאני כופר

קראו עוד

אומץ לחרדים || אני אישית. הולך לעשות “חושבים” לעשות חשבון נפש.

את היצירה הזו עשיתי אתמול בעקבות שיחה שהייתה לי עם שכן ביורדנו יחד במעלית בבניין המגורים המשותף שלנו, שיחה שארכה בדיוק עשרים וחמש שניות, הספקנו לדבר על כל הבניין ואשתו… למה, כמה, איך, ואיפה? ובעיקר באיזה בית כנסת הם מתפללים… על שכננו המשותף “פלוני” שמתפלל “שם” ואולי יחשבו שהוא מודרני ולא יקבלו את הילדים שלו לחיידר “ההוא”, “לא בסדר” ועל שכננו “אלמוני”,… המשך לקרוא אומץ לחרדים || אני אישית. הולך לעשות “חושבים” לעשות חשבון נפש.

קראו עוד