Tag Archives: מזכיר המדינה ג’ון קרי

ראש הממשלה || לא יהיה שום שינוי בסטטוס קוו. הר הבית ינוהל כפי שהוא מנוהל עכשיו.

אין ולא יהיה שום שינוי בסטטוס קוו. הר הבית יישאר וינוהל כפי שהוא מנוהל עכשיו. סדרי הביקורים של יהודים בהר הבית נשמרים, לא יהיה בהם שום שינוי, כך גם סידורי התפילה של המוסלמים כך הבהרתי בשיחותיי עם מזכיר המדינה ג’ון קרי אמר ראש הממשלה בנימין נתניהו בפתח ישיבת הממשלה. Share on: WhatsApp

קראו עוד