Tag Archives: מוזיקה ערבית

מנחם נאבת || תפיסת הרוח, האמנות והצלילים במוזיקה הערבית

המושג ‘טַרַאבּ’ בערבית מבטא מצב רוח מסוים הנחווה באופן ייחודי בתרבות ובאמנות הערבית, משהו שאפשר לתרגם אולי כ’שכרון חושים’, התמסטלות נפשית. הוא קשה לתרגום משום שהוא מבטא מצב רוח המוגשם במוזיקה הערבית הקלאסית שלא קיים במחוזות תרבות אחרים. ה’רוח’ כפי שהיא מובנת במערב מתורגמת תמיד בכלים נוצריים אשר בהם ה’נשגב’, המרומם, הנומינוזי, האידאי, המנותק מכל הֶקְשֵׁר, מבטא את הגובה. מוזיקה… המשך לקרוא מנחם נאבת || תפיסת הרוח, האמנות והצלילים במוזיקה הערבית

קראו עוד