Tag Archives: מאכלי חלב

שבועות || שבועה לנאמנות הדדית בין הקב”ה לעם ישראל

חג השבועות הוא “יום החתונה” בין עם ישראל לקב”ה – עיקר הזמן בו יורד שפע רוחני רב לעם ישראל. שבע שבתות תמימות תהיינה (ויקרא כג) – חג השבועות חל יום לאחר סיום ספירת העומר (יום ה 50 לספירה), לאחר שבימי ספירת העומר כל אחד מישראל, עלה ברוחניות שבו מדרגה לדרגה, והגיע ליום הטהרה, יום החיבור בין הקב”ה לעם ישראל, שבועות גם… המשך לקרוא שבועות || שבועה לנאמנות הדדית בין הקב”ה לעם ישראל

קראו עוד