Tag Archives: לקלוט פליטים סורים

לקלוט פליטים סורים || זיכוך מוסרי, גם אם זה כרוך במחיר כלכלי וסוציולוגי.

עד כמה אנחנו בשלים מוסרית ונפשית כאחד להאיר את פנינו בקבלת אורחים ולו אלמנטרית, לאותם מאות אלפים רבים של עם שרידי חרב, הנמלטים על נפשם – אנשים נשים וטף, משדה הקטל בחזית הסורית המדממת הסמוכה פה לביתנו ?! Share on: WhatsApp

קראו עוד