Tag Archives: לידה

פרשת “פִּינְחָס” | קבלת השפע בחיינו מותנת ביגיעה אישית, ועבודת המידות.

אהרון זאב שצמן | בני ישראל לא רצו לעזוב את חיי החסד במדבר, ולהיכנס אל ארץ ישראל. כשם שהעובר בבטן אימו אינו רוצה לצאת ואוויר העולם כי טוב לו לחיות במציאות של חסד. כך בני ישראל העדיפו, בעצת המרגלים, להישאר במדבר, להמשיך לקבל את מזונם בחינם, להמשיך ללמוד כל היום תורה בנחת, ולא לצאת לכיבוש הארץ, ולא להתמודד עם קשיי הקיום במציאות החדשה. היום נלמד בס”ד למה… המשך לקרוא פרשת “פִּינְחָס” | קבלת השפע בחיינו מותנת ביגיעה אישית, ועבודת המידות.

קראו עוד