Tag Archives: לוויים

פרשת נשא || איך חיים win-win situation לפי היהדות

בעקבות הקריאה בפרשת השבוע מיד צצה השאלה מה פתאום חייב כל אחד מישראל לפרנס את הַכֹּהֲנִים והַלְוִיִּם? ויתר מכך מדוע עלי להתייחס אליהם כשותפים מלאים להכנסות העסקיות שלי? ומה בדיוק הקשר בין חלוקת התפקידים בישראל כהנים, לווים, ל”מפתח” להורדת השפע ועוד לעולם כולו? שאלות אלו ועוד שאלות חיים גדולות בכתבה שלפניכם  פרשת “נָשֹׂא” | מאת: אַהֲרֹן זְאֵב שָׁצְמָן Share on: WhatsApp

קראו עוד