Tag Archives: כיבוד הורים

הפער הבין דורי || מזקן מנודה למעורב וממוחלש לשווה ובעל תועלת.

ביום שאזדקן ולא אהיה יותר מי שאני, אזור נא סבלנות ונסה להבין אותי. כאשר אשפוך אוכל על חולצתי ואשכח איך לרכוס את נעלי, זכור את השעות שביליתי ללמדך איך עושים את אותם הדברים. מכתב מרגש עד דמעות של אב לבנו: בני יקירי, ביום שאזדקן ולא אהיה יותר מי שאני, אזור נא סבלנות ונסה להבין אותי. כאשר אשפוך אוכל על חולצתי… המשך לקרוא הפער הבין דורי || מזקן מנודה למעורב וממוחלש לשווה ובעל תועלת.

קראו עוד