Tag Archives: יתד נאמן

בצלאל כהן תחת מתקפה || האם “יתד נאמן” עצמו משקף את דעת גדולי התורה?

במאמר מערכת ב”יתד נאמן” ביום שלישי האחרון, נכתבו כנגדי וכנגד הישיבה התיכונית “חכמי לב” שבראשותי דברים חריפים. אינני מעוניין להתייחס לפניני הלשון ולמגוון הדימויים והמשלים, השקרים ההיסטוריים והעובדתיים שהיו שזורים במאמר לכל אורכו. ברצוני להתייחס רק לטענה שעיסוקי בתחום השתלבות חרדים בתעסוקה נעשה בניגוד לדעת גדולי התורה וכנגד הציבור החרדי. לשם כך, אני מבקש לשתף את הקוראים בסבב שיחות שקיימתי… המשך לקרוא בצלאל כהן תחת מתקפה || האם “יתד נאמן” עצמו משקף את דעת גדולי התורה?

קראו עוד