Tag Archives: ישיבות תכוניות

בצלאל כהן || הסכנה ממש לא חלפה היא חדרה עמוק פנימה

בקולות הנשמעים בקרב “החרדיות החדשה”, אני מזהה שני קולות הפוכים לחלוטין. מצד אחד, נשמעת טענה שההסתגרות החרדית לאורך עשרות שנים הייתה מוצדקת בשל האיום הגדול שהיה בהתערות בחברה הישראלית, הן בשל האידיאולוגיות ששררו אז והיו בעלות כוח משיכה חזק, הן בשל מדיניות “כור ההיתוך” שאיימה על זהויות נבדלות, והן בשל היותה של הקהילה החרדית קטנה מספרית וללא עוגן מספק מבחינה תורנית… המשך לקרוא בצלאל כהן || הסכנה ממש לא חלפה היא חדרה עמוק פנימה

קראו עוד