ארכיון תגים

לומדים לתקוע בשופר || הבעל תוקע כשהוא ראוי. חשוב יותר מבעל תפילה,

צריך התוקע להיות בקי בדיני התקיעות, כמה צריך להאריך בכל אחת. ויזהר מאד שלא יטעה, שהרי אמרו (ברכות לד, ב) שליח צבור שטעה, סימן רע לשולחיו. ולכן יזהר שלא להבעית את ישראל: אמרו במדרש תהלים, “תקעו בחודש שופר”, חדשו ושפרו מעשיכם על ידי השופר. כי השופר, רומז גם על קול השופר שבזמן מתן תורה, כמו שכתוב בו “ויהי קול השופר… המשך לקרוא לומדים לתקוע בשופר || הבעל תוקע כשהוא ראוי. חשוב יותר מבעל תפילה,

קראו עוד