Tag Archives: ילדות בסיכון

פותחים עתיד לתלמידות בסיכון לפני שיהיה מאוחר

וועדת היגוי לקידום תכנית “פותחים עתיד”, המופעלת בבני ברק ע”י תכנית “אסור לוותר על ילד” – 360 התוכנית הלאומית לילדים ונוער בסיכון בעיריה, התכנסה לצורך הכרה מקרוב של התכנית והשלכותיה על תושבי העיר לאחר ההתאמות שבוצעו בתכנית, בהתאם להנחיות הרבנים שליט”א. מנהלת התכנית פותחים עתיד, הגב’ מ. נימן הציגה את התכנית – מהותה, פעילותה ומטרותיה, באמצעות הצגת נתונים עדכניים מהווי התכנית, כולל עדכונים מספריים… המשך לקרוא פותחים עתיד לתלמידות בסיכון לפני שיהיה מאוחר

קראו עוד