Tag Archives: יחסי יהודים ערבים

ח”כ ירון מזוז || תעשה לעצמך טובה ותקרא את הפוסט הזה.

זאב זבוטינסקי | את הרחקתם של הערבים מארץ ישראל אני חושב לבלתי מתקבלת על הדעת בהחלט: תמיד יישארו בה שני עמים ותמיד יישאר בארץ ציבור ערבי גדול; ואם לציבור זה יבואו אי פעם ימים רעים – כל הארץ תישא בעול הסבל לפיכך, מצבם האיתן של הערבים במובן הפוליטי, הכלכלי והתרבותי יישאר לנצח נצחים התנאי העיקרי למצבם הבריא והאיתן של כל… המשך לקרוא ח”כ ירון מזוז || תעשה לעצמך טובה ותקרא את הפוסט הזה.

קראו עוד