Tag Archives: יחסי יהודים נוצרים

והאלילים כרות יכרתון? || בטבריה משחקים באש.

רבנו יוסף משאש זצ”ל מגדולי רבני מרוקו במקבץ שאלות ותשובות בנוגע ליחס לנצרות, נוצרים, כנסייה, צלב ואם אלו נחשבים בגדר עבודה זרה בזמננו, ובכלל על היחס הראוי לאומות העולם ולדתות אחרות.   *ש: האם מותר לקבל תרומה מנוצרי לצורך בניית בית כנסת או צדקה לעניים? ת: “…ומה גם דבזה הזמן ליכא למיחש למדי (-אין חשש כלל)… כי בזמן הזה כל… המשך לקרוא והאלילים כרות יכרתון? || בטבריה משחקים באש.

קראו עוד