Tag Archives: ידע זה כוח

יוסי הגלילי || כשידע הופך לכוח – חי נושא את עצמו

מאז אותו יום יפה שרוויתי מלוא הכוס מהתבונה, כרכנו את גורלנו יחד. עני הייתי ובקשתי להתפרנס ולצורך כך הלכתי לעמול במלאכת כפיים בחדרי המכונות של האנייה. מלאכה רבה הוטלה על כתפי, נושא הייתי מריצות מלאות ספרים לנוכח פתח כור הברזל הגדול שהיה בוער בלהבות אדמדמות שלחכו בתאווה את הידע הנמסך בהם. המילים היו נעשים לעיסה אדמונית של תשוקה ורצון, והייתה… המשך לקרוא יוסי הגלילי || כשידע הופך לכוח – חי נושא את עצמו

קראו עוד