Tag Archives: יאיר גרבוז

אומנות או נמות || קוטלר באמירת “קדיש” על התרבות הישראלית

“זה הרגע להרים ראש אל מול ההתבהמות השלטת ברחובותינו האומנותיים במקרה שלנו ולומר לגברת רגב – תרגיעי. לא ניתן לך לעמול קשה, לא נאפשר לך ליצור במקומנו, לא ניתן לך לומר לנו מה לעשות ואיך לעשות ומה לא לעשות. תארי לך גברת רגב את עולמך שוקט ללא ספר, ללא מוזיקה, ללא פואמה, עולם שאין מפריע בו אין מפריע ללאום לחגוג… המשך לקרוא אומנות או נמות || קוטלר באמירת “קדיש” על התרבות הישראלית

קראו עוד