Tag Archives: חרד”ל

נירם יהושע || מה ההבדל בין “דתי-ליברלי” ל”דתי לייט”

לפעמים שדוחקים אותי אותי לפינה לצורך הגדרות, אני נאלץ להצהיר שאני דתי-ליברלי (להבדיל משמרן/חרד”ל). יש הטועים וחושבים שזו מכבסת מילים להגדרה של “דתי לייט”, ולא היא. יתכן שחלק מהפרקטיקות של הליברלי והלייט יהיו זהות, אך נקודת המוצא והתודעה היא שונה. כשדתי-ליברלי ינהג כדעה מקלה, הוא יעשה זאת משום שהוא בירר את הנושא הלכתית במקורות ובסברות, וראה לנכון לנהוג כדעה זו*… המשך לקרוא נירם יהושע || מה ההבדל בין “דתי-ליברלי” ל”דתי לייט”

קראו עוד