Tag Archives: חסידים

הרב שטיינזלץ || שקיעת הרוח הישראלית

אמר לי אחד מימכריי “אני הרבה יותר דתי משהיה אבא שלי, האבא שלי היה הרבה יותר יהודי מאשר אני איי פעם יהיה” מה קרה שאיבדנו את “הסידור”? היה נסיון במודע לבנות משהו חדש, גזע חדש … ניסו לבנות את הצבר. השאלה היא את מי מנסים היהודים בארץ לחקות? היהודים בארץ לא מחקים גוי מסויים אלא את הגויות באופן מופשט. כנסו… המשך לקרוא הרב שטיינזלץ || שקיעת הרוח הישראלית

קראו עוד