Tag Archives: חסידות גור

שלמה טיקוצינסקי || גור – ניתוח – ולקח פרשת וינשטיין

מספרים, שכאשר נהג האדמו”ר ה’בית ישראל’ לצאת לטיולו היומי ברחובות שכונת גאולה, פגש לעתים בבחורי ישיבת ‘חברון’, המטופחים והמבושמים, ונהג להגיב כלפיהם: “פוי, שטינקט ווי א מיידל” (מסריח כמו בחורה). הסיפור מלמד על אדמו”ר שלקח קשה את טראומת השואה, בה איבד כל משפחתו, ומאז החל לקדש מלחמה למען ה’קדושה’ בישראל, קרי התרחקות קיצונית ממיניות. אינני רוצה להיכנס למישור הפסיכולוגי האישי… המשך לקרוא שלמה טיקוצינסקי || גור – ניתוח – ולקח פרשת וינשטיין

קראו עוד

ברכה מעין שבע || אצל הרבי ה”בית ישראל” זה לא היה כך, וכולם באו בזמן.

ישראל גרינהויז || שזה פשוט מקסים. הם היו יכולים להחליט שצריך לסיים את ההכנות לשבת מוקדם, שצריך להדליק נרות 20 דק’ לפני הזמן, שהעושה מלאכה אחר כך אסור להשתמש בה, שמי שמתפלל ביחידות תפילתו תועבה, הם יכלו. אבל הם ידעו שהם מסודרים, יש להם “שטעלע”, ההכנות שלהם לשבת זה רק בשביל לצאת ידי חובת מצוות הכנה, שוקי לרר מגיע לצלם את… המשך לקרוא ברכה מעין שבע || אצל הרבי ה”בית ישראל” זה לא היה כך, וכולם באו בזמן.

קראו עוד