Tag Archives: חירות

צחי הורווויץ || תזכורת – המצווה הראשונה לישראל – חירות

בפרשת השבוע, פרשת וארא, משה רבנו ע”ה מוזהר לומר לבני ישראל לקיים את המצווה הראשונה שנצטוו במצרים: לצאת לחירות ולשחרר את עבדיהם לחירות. והוא דבר פלא כי מקובל לחשוב שהמצווה הראשונה שקיבלו ישראל במצירים היא מצוות קידוש החודש המוזכרת בפרשת “בא”, אבל הירושלמי קובע שהמצווה הראושנה היא המצווה לצאת לחירות שנזכרת כבר בפרשתנו פרשת וארא: “אמר רב שמואל בר רב… המשך לקרוא צחי הורווויץ || תזכורת – המצווה הראשונה לישראל – חירות

קראו עוד