Tag Archives: חילונים

הרב שך זצ”ל שהיום יום פטירתו || המנהיג שלא שתק.

בצלאל כהן | היום חל יום השנה ה-14 לפטירתו של הגרא”מ שך זצ”ל, ואני מבקש לציין את הדבר שאני סבור שעל כולנו ללמוד ממנו.  המנהיג שלא שתק מנהיגותו של הגרא”מ שך נידונה רבות, יש הדורשים לשבח את עמידתו ללא חת בכל תחום בענייני הציבור החרדי ואת הצלחתו ללכד את הציבור הישיבתי-ליטאי תחת מנהיגותו, ויש הדורשים לגנאי את מאבקיו החריפים בכל… המשך לקרוא הרב שך זצ”ל שהיום יום פטירתו || המנהיג שלא שתק.

קראו עוד