Tag Archives: חומרות

מנחם נאבת || מה בין רצינות דתית ל’פרומקייט’?

על פניו, נראה שה’פרומער’ הוא רציני יותר, הוא לוקח כל דבר לתשומת לב, מקפיד בקלה כבחמורה בדקדקנות מירבית, מחמיר בכל דבר, מהדר בכל דבר, נשמר מאוד מכל סכנה רוחנית וכו’ וכו’. רבים האנשים שאומרים לי מפעם לפעם כמה הם מקנאים ב’פרומערס’, כי הם רציניים ולא משחקים משחקים עם הקב”ה, מה שמוטל עליהם לעשות הם עושים כמו שצריך ללא כחל ושרק.… המשך לקרוא מנחם נאבת || מה בין רצינות דתית ל’פרומקייט’?

קראו עוד