Tag Archives: זמני כניסת ויציאת השבת

פרשת וארא | זמני כניסת ויציאת השבת הדלקת הנרות וקבלת השבת

פרשת השבוע – וארא: זמני כניסת השבת, יציאת השבת, מועדי הדלקת נרות, בארבע ערים בארץ – ירושלים, תל אביב, חיפה ובאר שבע. שבת שלום וארא, כ”ח טבת תשע”ו, 8-9.1.16 הפטרת השבת: א’,ס’: יחזקאל פרק כח,כה -כט,כא – כה אמר ה’ ת’: יחזקאל פרק כח,כד -כט,כא – ולא יהיה עוד קבלת שבת והדלקת הנרות ירושלים ת”ו כניסת השבת: 16:16 יציאת השבת:… המשך לקרוא פרשת וארא | זמני כניסת ויציאת השבת הדלקת הנרות וקבלת השבת

קראו עוד

זמני כניסת ויציאת השבת והדלקת הנרות – פרשת ויגש

פרשת השבוע – ויגש: זמני כניסת השבת, יציאת השבת, מועדי הדלקת נרות, בארבע ערים בארץ – ירושלים, תל אביב, חיפה ובאר שבע. שבת שלום ויגש, ז’ טבת תשע”ו, 18-19.12.2015 זמני הדלקת נרות שבת ירושלים כניסת השבת: 16:02 יציאת השבת: 17:18 תל אביב כניסת השבת: 16:16 יציאת השבת: 17:20 חיפה כניסת השבת: 16:06 יציאת השבת: 17:17 באר שבע כניסת השבת: 16:21… המשך לקרוא זמני כניסת ויציאת השבת והדלקת הנרות – פרשת ויגש

קראו עוד

שבת פרשת וישב || זמני כניסת ויציאת השבת והדלקת הנרות.

פרשת השבוע – וישב: זמני כניסת השבת, יציאת השבת, מועדי הדלקת נרות, בערים המרכזיות בארץ – ירושלים, תל אביב, חיפה ובאר שבע. שבת שלום שבת פרשת וישב, כ”ג בכסלו תשע”ו, 4-5.12.15 “לקראת שבת לכו ונלכה כי היא מקור הברכה” ועל כך הבטיח הקב”ה לישראל “אם אתם משמרים את שלי, אף אני משמר את שלכם” קבלת שבת ירושלים כניסת השבת: 15:59 יציאת השבת:… המשך לקרוא שבת פרשת וישב || זמני כניסת ויציאת השבת והדלקת הנרות.

קראו עוד

שבת פרשת וישלח || זמני כניסת ויציאת השבת וזמני הדלקת הנרות.

פרשת השבוע – ‘וישלח’: זמני כניסת השבת, יציאת השבת, וזמני הדלקת נרות, בארבע הערים המרכזיות בארץ ובעולם – ירושלים, תל אביב, חיפה ובאר שבע. שבת שלום. לסדר “וישלח יעקב מלאכים לפניו אל עשו אחיו ארצה שעיר שדה אדום”, ט”ז בכסלו תשע”ו, 27-28.11.15 הפטרת השבת: בנביא עובדיה – חזון עובדיה קבלת שבת ירושלים כניסת השבת: 16:00 יציאת השבת: 17:15 תל אביב כניסת השבת: 16:14… המשך לקרוא שבת פרשת וישלח || זמני כניסת ויציאת השבת וזמני הדלקת הנרות.

קראו עוד

שבת פרשת ויצא || זמני כניסת ויציאת השבת וזמני הדלקת הנרות.

פרשת השבוע – ‘ויצא’: זמני כניסת השבת, יציאת השבת, וזמני הדלקת נרות, בארבע הערים המרכזיות בארץ ובעולם – ירושלים, תל אביב, חיפה ובאר שבע. שבת שלום. לסדר “ויצא יעקב מבאר שבע וילך חרנה…”,ט’ בכסלו ה’תשע”ו, 20-21.11.15  קבלת שבת ירושלים כניסת השבת: 16:02 יציאת השבת: 17:16 תל אביב כניסת השבת: 16:16 יציאת השבת: 17:18 חיפה כניסת השבת: 16:06 יציאת השבת: 17:16 באר… המשך לקרוא שבת פרשת ויצא || זמני כניסת ויציאת השבת וזמני הדלקת הנרות.

קראו עוד

פרשת וירא || זמני כניסת השבת, יציאת השבת וזמני הדלקת נרות.

פרשת השבוע – וירא: זמני כניסת השבת, יציאת השבת, מועדי הדלקת נרות, בארבע ערים בארץ – ירושלים, תל אביב, חיפה ובאר שבע. שבת שלום וירא, י”ח חשון תשע”ו, 30.10-31.10.15  קבלת שבת ירושלים כניסת השבת: 16:16 יציאת השבת: 17:28 תל אביב כניסת השבת: 16:31 יציאת השבת: 17:30 חיפה כניסת השבת: 16:21 יציאת השבת: 17:28 באר שבע כניסת השבת: 16:34 יציאת השבת:… המשך לקרוא פרשת וירא || זמני כניסת השבת, יציאת השבת וזמני הדלקת נרות.

קראו עוד