Tag Archives: זמן קבלת שבת

פרשת וארא | זמני כניסת ויציאת השבת הדלקת הנרות וקבלת השבת

פרשת השבוע – וארא: זמני כניסת השבת, יציאת השבת, מועדי הדלקת נרות, בארבע ערים בארץ – ירושלים, תל אביב, חיפה ובאר שבע. שבת שלום וארא, כ”ח טבת תשע”ו, 8-9.1.16 הפטרת השבת: א’,ס’: יחזקאל פרק כח,כה -כט,כא – כה אמר ה’ ת’: יחזקאל פרק כח,כד -כט,כא – ולא יהיה עוד קבלת שבת והדלקת הנרות ירושלים ת”ו כניסת השבת: 16:16 יציאת השבת:… המשך לקרוא פרשת וארא | זמני כניסת ויציאת השבת הדלקת הנרות וקבלת השבת

קראו עוד