Tag Archives: זמן אלול

לומדע’ס || עולם הישיבות חוזר היום לבית המדרש לזמן אלול.

לאחר תקופת “בן הזמנים” בישיבות ובתלמודי התורה ברחבי הארץ בו יצאו בני התורה ‘יציאה לחיזוק’, לפוש קמעה, להתאווררות וטעינת מצברים. חוזרים היום תלמידי הישיבות “לזמן אלול” “זמן אלול” נחשב בישיבות הגדולות לתקופת זמן הלימוד בו גדולתו של התלמיד עולה מעצמה באמצעות הלומדע’ס ברצינות ותפילות בכוונה, דיבוק חברים וחסד, כהכנה לימים הנוראים הבאים עלינו לטובה ולברכה.     Share on:

קראו עוד