Tag Archives: הרמב”ם

מנחם נאבת || הדיבור על הרוע מנכיח רוע, הופך אותו לנמצא.

הגמ’ (ערכין טז. ב”ב לט:) מביאה את דבריו של רבה בר רב הונא שכל דבר הנאמר בפני שלושה אין בו משום לשון הרע. הרעיון הפשוט הוא שדברים שידועים כבר לשלושה יש להם קול והם הולכים ומתפשטים כאש בשדה קוצים וממילא אין כבר עניין לשמור את הדברים בסוד, משום שעל ידי הדיבור הזה, לא נוסף דבר. כך עולה גם לכאורה מדברי… המשך לקרוא מנחם נאבת || הדיבור על הרוע מנכיח רוע, הופך אותו לנמצא.

קראו עוד