Tag Archives: הרב ש”ך

מנחם נאבת || הבינוניות נצחה, אינטלקטואלים חרדים הם למרמס.

הדור הראשון של החרדיות בארץ ישראל, הדור של החזון איש, הרב מבריסק והרב מפוניבז’, היה דור שכולו שליחות. שליחות להצלת עולם התורה הבוער בכבשנים, שליחות להחיות את התורה מחדש, להתסיס אותה, לשמור עליה. הקימו כאן ישיבות כדי שיהיה מקום לאנשים שנפשם חשקה באוהלה של תורה לבוא ולהניף דור חדש, דור שאחרי החורבן. הדור הבא אחריו, דור ה’השקפה’, הדור של הרב… המשך לקרוא מנחם נאבת || הבינוניות נצחה, אינטלקטואלים חרדים הם למרמס.

קראו עוד

הרב שך זצ”ל שהיום יום פטירתו || המנהיג שלא שתק.

בצלאל כהן | היום חל יום השנה ה-14 לפטירתו של הגרא”מ שך זצ”ל, ואני מבקש לציין את הדבר שאני סבור שעל כולנו ללמוד ממנו.  המנהיג שלא שתק מנהיגותו של הגרא”מ שך נידונה רבות, יש הדורשים לשבח את עמידתו ללא חת בכל תחום בענייני הציבור החרדי ואת הצלחתו ללכד את הציבור הישיבתי-ליטאי תחת מנהיגותו, ויש הדורשים לגנאי את מאבקיו החריפים בכל… המשך לקרוא הרב שך זצ”ל שהיום יום פטירתו || המנהיג שלא שתק.

קראו עוד

היהדות הנאמנה | הנחמה שמצאתי בפונוביז’…

משה פרי-גן | בשנים האחרונות סוערת ישיבת פונוביז’ ממלחמה בין שני פלגים – האחד קיצוני והשני קיצוני יותר – פלג ה”מחבלים” ופלג ה”שונאים”. שורש הסכסוך הינו כך, הרב כהנמן זצ”ל מגיע לארץ אחרי שואה איומה ומחליט לגיס הון ולבנות 14 מוסדות חינוך לזכר 14 מוסדות גדולים באירופה שנכחדו. ההצלחה מדהימה ותוך כשנתיים עומדים על תילם כל מוסדות פונוביץ ובהם ישיבת… המשך לקרוא היהדות הנאמנה | הנחמה שמצאתי בפונוביז’…

קראו עוד