Tag Archives: הרב קרליבך

חיילים || בחורי ישיבות ומה שביניהם.

חברים מתוקים אני רוצה למסור לכם תורה עמוקה, בבקשה תפתחו שערי הלב. עם ישראל מקודש בשני סוגי קדושות… מצד אחד יש לנו, ברוך ה’, המון בחורי ישיבות, הרבה תלמידי חכמים והרבה צדיקים העושים מצוות כל היום. הוגים בתורה יומם ולילה ושומרים מצוותיה, קלה כחמורה. זו קדוּשה מתמשכת, קדושה של קבע, העושה את (כל) ימי חייו של אדם עבודת השם אחת… המשך לקרוא חיילים || בחורי ישיבות ומה שביניהם.

קראו עוד