Tag Archives: הרב מרדכי גולדשטיין

סם גרין || איקא, תפסיק לחפש יהודים, תתחיל לחפש יהדות!

הרב איקא ישראלי זצ”ל סיפר, שבתחילת דרכו כבעל תשובה, הוא נסע פעם באוטובוס, ועלתה משפחה חרדית, הורים עם עשרת ילדיהם, וכפי שהוא הגדיר זאת, המחזה היה לא נעים בלשון המעטה…צעקות, סטירה פה, צביטה שם, ופתאום נכנסה בו כארס של עכנאי מחשבה קשה בלב, זה מה שהולך לקרות לי? זה מה שאני עושה לעצמי? המחשבה הזו טרדה את מנוחתו, וערערה את… המשך לקרוא סם גרין || איקא, תפסיק לחפש יהודים, תתחיל לחפש יהדות!

קראו עוד