Tag Archives: הרב ברוך רוזנבלט

הרב ברוך רוזבלום פרשת וישלח || מהי ההשקעה הבטוחה עם התשואה הגבוהה.

נושא הדרשה: מדוע פחד יעקב מעשיו, הרי הקב”ה הבטיח לו שמירה? אלו פכים שכח יעקב אבינו מעבר לנהר? כיצד היכה המלאך את יעקב ללא רשות הקב”ה? מהו הקשר שבין חג הסוכות לחג החנוכה? מהי הדרך להשגת “האושר” המיוחל? מדוע היכה המלאך את יעקב ברגלו ולא במקום אחר בגופו כמו למשל בפנים? ומהי ההשקעה הבטוחה לכסף שלך? אומרת התורה: בראשית לג 18 “ויבוא יעקב שלם…”… המשך לקרוא הרב ברוך רוזבלום פרשת וישלח || מהי ההשקעה הבטוחה עם התשואה הגבוהה.

קראו עוד