Tag Archives: הראשון לציון הרב יצחק יוסף

הר הבית || מכתב לראשון לציון הר”י יוסף, מי התיר לומר על טהור טמא ועל המותר אסור.

לכבוד הראשון לציון הגאון הרב יצחק יוסף, אדשה”ט באה”ר | תמהנו מרעות  תשש כוחנו מצרות. ילמדנו רבנו. האין מחלוקת לשם שמים בהלכה, הללו אוסרים והללו מתירים ולכל אחד יש על מה שיסמוך בפסיקתו? ומדוע יוציא צד אחד דיבה על חבירו ויאמר שעובר על ההלכה? האם ירצה שכך יאמרו על קולות שברר מרן ומדוע על תלמידי חכמים אחרים מותר להוציא לעז? הלא גמרא ורמב”ם מפורש אנו… המשך לקרוא הר הבית || מכתב לראשון לציון הר”י יוסף, מי התיר לומר על טהור טמא ועל המותר אסור.

קראו עוד