Tag Archives: הצתה

אלמונים הציתו באש את ארון הקודש בבית חב”ד בשיכון ה’ בבני ברק

בעיצומו של ליל תשעה באב. בעוד המוני יהודים בוכים ומתאבלים על חורבן ביהמ״ק ועל גלות השכינה, נכנסו להיכל מקדש מעט ״בית חב״ד״ בשיכון ה׳ בבני ברק אלמונים והציתו אש בקודש הקודשים.הארון הפרוכות נשרפו כליל ויצאו מכלל שימוש למרבה הנס ספרי התורה ניצלו ויצאו ללא פגע, Share on:

קראו עוד