Tag Archives: הפעוט שנשרף

יונדב תפוחי | הלכתי לנחם את משפחת הפעוט עלי דוואבשה שנשרף בכפר דומא.

רק אומר שכשייתפסו המציתים נצטרך לשמוע סיפור מרתק – למה בחרו לנווט ללב הכפר, ובעיקר איך היה להם זמן להצית בית, להמתין לגלות שהוא ריק, להקיף ולהגיע לבית נוסף, להצית אותו, להמתין עם ההורים, לרסס כתובות ספריי על הקירות (מילא ‘נקמה’, אבל ‘יחי המלך המשיח’ ועיטור כתר קטן?!) ואז להימלט דרך כל הכפר זמן רב אחרי שכבר כל הכפר בוודאי… המשך לקרוא יונדב תפוחי | הלכתי לנחם את משפחת הפעוט עלי דוואבשה שנשרף בכפר דומא.

קראו עוד