Tag Archives: הפטום זרהום

שעיר לעזאזאל || שמחה לא היה מעורער בנפשו, הוא היה אדם מקסים.

יוסי הגלילי | רצח הפטום זרהום האריתראי זעזע אותם, הוליד יבבות אשמה על מחדלי המוסר של החברה הישראלית, והפעם – דממה דקה. את שמחה חודודטוב ז”ל אני מכיר ולא מהיום, לעיתים מזומנות מסב הייתי עמו לסעודות שבת בבית קרובי משפחתי. ולא, לא אוכל לשתוק לנוכח רצח האופי הוירטואלי שנעשה לו… שמחה לא היה מעורער בנפשו, הוא היה אדם מקסים עולה מדאגסטן… המשך לקרוא שעיר לעזאזאל || שמחה לא היה מעורער בנפשו, הוא היה אדם מקסים.

קראו עוד