Tag Archives: העיר הצפופה בישראל

בני ברק העיר הצפופה בישראל | מובילה עם 25,432 תושב לקמ”ר

לפי נתוני הלשכה למרשם אוכלוסין במשרד הפנים מספר תושבי בני-ברק עומד על 186,748 נפש כ”י. עד מחצית שנת תשע”ה, לעומת 182,916 נפש. בשנת תשע”ד.  ובשנת תשע”ג מנתה העיר 176,556 נפש, בשנת תשע”ב  171,038 נפש. ובשנת ה’תשע”א 166,913 נפש גידול של כמעט 20000 נפש בארבע שנים. Share on: WhatsApp

קראו עוד