Tag Archives: הילולה

הערב י”ח תשרי || הילולת “רבנו הקדוש” רבי נחמן מברסלב זיע”א.

“האש שלי תוקד עד ביאת משיח” הערב י”ח תשרי, הילולת אור האורות רבנו נחל נובע מקור חכמה ושמחה שתורתו רפואה לכל הנשמות, רבנו נחמן מברסלב זיע”א. תנו מעות לצדקה והדליקו נר לכבוד צדיק יסוד עולם רבנו נחמן בן שמחה ופייגא זכותו תעמוד לנו ולכל ישראל אמן. Share on: WhatsApp

קראו עוד

זכותו יגן עלינו || הערב הילולת ה”אור החיים” הקדוש. הדליקו נר*.

הערב ט”ו תמוז, יום פטירתו של מחבר הספר ה’אור החיים הקדוש’, רבי חיים בן עטר (1696-1743), נולד בעיר סאלי שבמרוקו. בשנת 1705 נאלצה משפחתו לברוח מסאלי למקנס. במקנס גרו בביתו של חכם משה די אבילה, וספג מתורתו, למד והשתלם במקצוע הצורפות שהיה צלאכה חשובה ביותר באותם ימים. בשנת 1707 נשא לאישה את פאצוניה, אשתו הראשונה, שנהגה להתעטף בטלית ותפילין. בשנת 1725, משמת… המשך לקרוא זכותו יגן עלינו || הערב הילולת ה”אור החיים” הקדוש. הדליקו נר*.

קראו עוד