Tag Archives: היום ארבעים וארבעה ימים לעומר

היום ארבעה וארבעים יום לעומר || להתמקד, לעשות פוקוס

באור הכללי של האהבה עומד ברקע, והגבורה באה וממקדת אותו. מלך ומנהיג – וכל אחד מאתנו בתחום השפעתו – חייב את יכולת הריכוז והמיקוד: לבחון מהם באמת הצרכים המדויקים של האנשים להם אנו דואגים, מה צריך עכשיו ומה צריך במבט של החזון הגדול, “חיי שעה וחיי עולם”. מנהיגות ממוקדת – גבורה שבמלכות לאחר החסד שבמלכות (אתמול) יש בנו המון רצון טוב… המשך לקרוא היום ארבעה וארבעים יום לעומר || להתמקד, לעשות פוקוס

קראו עוד