Tag Archives: החזרת עטרה ליושנה

במה ארץ ישראל שלמה | ב”ותבואו ותטמאו את ארצי ונחלתי שמתם לתועבה”?.

ישעיהו לייבוביץ | מדינת ישראל אינה מכירה כלל בסמכותה של התורה ובחיוב לקיימה, ושרוב בני עמה של מדינה זו דחו ודוחים את התורה ומצוותיה, וצבאה של מדינה זו מכיר בזכותו של אדם, שהוא – מבחינת ההלכה – פושע-ישראל, מפר-ברית ומשומד-להכעיס, לפקד כרב-סרן או סגן-אלוף על חיילים יהודים. כיבוש הארץ בידי צבא מדינת ישראל הוא הישג לאומי כביר ומרשים לכל יהודי,… המשך לקרוא במה ארץ ישראל שלמה | ב”ותבואו ותטמאו את ארצי ונחלתי שמתם לתועבה”?.

קראו עוד