Tag Archives: הדורמציון

כשעשבים שוטים עושים שטויות בלילה, רב ונזיר נפגשים בבוקר

ביום רביעי בבוקר שעות ספורות לאחר שנגלו כתובות הנאצה והגרפיטי הפוגעני שנכתב על קירות הדורמציון. הגיע הרב נחום שלזינגר להתנצל בשם רבנים חרדים, לדבריו, על  הוא העיד על עצמו כמי שמבקר תדיר בקבר דוד ומפריע לו שמעשה של “טיפשים, חסרי דעת יציג את כלל היהודים באור שלילי”. “אין זו דרכנו” הוסיף “ואנחנו מתנגדים לכך נחרצות. באתי להתנצל”. הרב שלזינגר יהודי חרדי… המשך לקרוא כשעשבים שוטים עושים שטויות בלילה, רב ונזיר נפגשים בבוקר

קראו עוד