Tag Archives: הבחירות בארה”ב

מזל טוב אמריקה! דונלד טראמפ נבחר לנשיא ה 45 של ארה”ב

הנותן תשועה למלכים • וממשלה לנסיכים • מלכותו מלכות כל-עולמים • הפוצה את דוד עבדו מחרב רעה • הנותן בים דרך ובמים עזים נתיבה • הוא יברך וישמור וינצור ויעזור וירומם ויגדל וינשא למעלה את נשיא ארצות הברית והעולם החופשי מר דונאלד טראמפ ירום הודו: מלך מלכי המלכים ברחמיו יחיו וישמרהו ומכל צרה ויגון ונזק יצילהו וידבר עמים תחת רגליו… המשך לקרוא מזל טוב אמריקה! דונלד טראמפ נבחר לנשיא ה 45 של ארה”ב

קראו עוד