Tag Archives: גרושות בעולם החרדי

מנחם נאבת || הערה בנושא גרושות (וגרושים) בחברה החרדית,

בגלל שעלה הנושא של גרושות (וגרושים) בחברה החרדית, אומַר בעקבות דברים שנאמרו, רק הערה. האמת היא, ואני מקדים זאת מראש ואומר, שאני כמעט ולא מכיר את הנושא, אין לי הרבה היכרות עם גרושות חרדיות, וגם אלה שאני מכיר, אינני מכיר לעומק את הבעיות עמן הן מתמודדות, אני רק שומע שמועות כמו רבים. אני מקדים ואומר שמן המקום הזה אני מדבר. ראשית,… המשך לקרוא מנחם נאבת || הערה בנושא גרושות (וגרושים) בחברה החרדית,

קראו עוד