Tag Archives: גיור

המשבר האמיתי של מושג הגיור | מה הוא גיור ומה משמעות המושג בימינו?

מנחם נאבת | הדחיפות והבהילות לגייר כל מי שהוא ‘זרע ישראל’ (ביטוי שנעשה רווח בעקבות סילוף מושג הגירות), ו’הבהלה לייהוד’, יש בהם טעם גדול מאוד לפגם. מה רע בגויים? מדוע לגיירם? ממתי היינו טוטליים? ממתי אנו היהודים ביקשנו להשתלט? תמיד הסתפקנו במה שיש לנו משום שלא ראינו בגויים דבר ‘רע’, ראינו בדרכנו דבר טוב, מי שרוצה ובאמת מעוניין, הנה מה… המשך לקרוא המשבר האמיתי של מושג הגיור | מה הוא גיור ומה משמעות המושג בימינו?

קראו עוד

הרבנות איננה “מונופול” || מצג שווא פופוליסטי איננו “אלטרנטיבה”, בדבר הלכה נקדש שם שמים.

הרב נפתלי רוטנברג | בימים אלה שעניינם נחמה ואהבה כואבים כל בית ישראל מעשי אלימות ורצח. רבני ישראל כולם מגנים כל מעשה אלימות בין פיסית ובין מילולית. אין זו דרכה של תורה. כל המרים יד על אדם כאילו הרים יד על ה’ ותורתו. Share on: WhatsApp

קראו עוד