Tag Archives: גיוס לצ”הל

רשימת הציידים || נמצא “האיש” שפתח את שערי השמיים.

מעשה ביהודי יקר שעלה לירושלים לסיור סליחות ומצא את הפשקוויל הזה, הרימו מהרצפה והבין את הסיפור…הסיור הסתיים כדרכם של סיורים אלו בכותל ואותו יהודי התפלל להצלחתנו ולא נתקררה דעתו עד ששלח את התמונה הזו. Share on: WhatsApp

קראו עוד